Simulació del pla de pensions

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "economia" "funció exponencial" "increment percentual"

Feim una simulació d’una aportació al pla de pensions que s’incrementi percentualment.

simulació del pla de pensions
  • Què pagaré mensualment quan me jubili?
  • Què pagaré cada any?