Terratrèmols artificials

Xavier Bordoy

Paraules clau

"idees d’activitats" "física" "geologia" "logaritmes" "funció exponencial"

la celebració d’un gol provoca un terratrèmol

Relacionat: crec recordar una cosa semblant que si tots els xinesos botassin a la vegada, això mouria l’eix de rotació de la Terra

Es pot usar per introduir com funciona l’escala de Richter, la funció exponencial, els ordres de magnituds i molt intuïtivament els logaritmes.