Visualització de contextos de la funció exponencial

Xavier Bordoy

Paraules clau

"biologia" "creixement població" "modelització" "funció exponencial" "reflexió" "idees d’activitats"

Resum

Usar diverses tècniques de visualització per a simular la funció exponencial

Hauríem de visualitzar els problemes de la funció exponencial. Per exemple, simular el creixement dels bacteris usant Geogebra.