Avaluació sumativa

Índex de continguts

Paraules clau

"implementació a l’aula" "avaluació"

Descripció

Es tracta de sumar punts de cada ítem (exàmens, exercicis, assistència, etc.) per a confeccionar la nota final. Avantatges:

  • al suprimir percentatges de categories, tant l’alumne com el professor saben en tot moment la nota que té l’alumne
  • fàcil de calcular
  • fins al final no es sap la nota que tendrà (possibilitat d’afegir més notes d’instruments d’avaluació)
  • és equivalent matemàticament a fer una mitjana

Opcionalment els alumnes fixen els pesos de cada instrument d’avaluació.

PENDENT: posar que ho vaig començar a implementar a partir d’una reunió amb na Xesca Pons i Clara Jansà el curs 2017-2018.

Fitxers

Implementació

Curs Quadrimestre Nivell
2017-2018 2 ESPA 3 (pesos dels instruments d’avaluació)
2018-2019 1 ESPA 3 (pesos dels instruments d’avaluació i ESPA 4 (pesos dels instruments d’avaluació
2018-2019 2 ESPA 3 i ESPA 4